Lökofeninin tanı

Lökofeninin tanısı basit bir kan berabere yapılabilir. Bu kan testi a tam kan sayımı (CBC) denilen ve beyaz kan hücrelerinin sayısını ölçer. Bu test, kan içinde beyaz kan hücrelerinin miktarını belirler; beyaz kan hücrelerinin sayısına bağlı olarak, sorunun ciddiyetine belirlenir.

Başka bir teknik ( Lösemi ekarte etmek için) akım sitometri olduğunu. Bu teknikte, hücre ve kromozom sayılır ve süspansiyon için incelenmiştir bir sıvı akımı içinde ve bir elektronik algılama cihaz boyunca geçen.

CBC tarafından teşhis değil, bir kemik iliği biyopsisi gerçekleştirebilir.