Symtom på leukopeni

Leukopeni symptomen börjar visa endast i svåra fall av leukopeni, lindriga fall har oftast inga symptom. Dessa symtom kan vara:

  • Anemia. Anemi är ett tillstånd där man inte har tillräckligt friska röda blodkroppar för att bära rätt mängd syre till vävnaderna. Anemi kan orsaka trötthet .
  • Menorrhagia. Kvinnor som lider av leukopeni kan drabbas av menorragi eller onormalt kraftig menstruation. Dina perioder kan pågå längre än den normalt skulle göra, också. Kvinnor kan också uppleva metrorragi eller livmoderblödningar som inte orsakas av menstruation. Kvinnor som lider av vaginal blödning bör söka läkarvård omedelbart, eftersom det kan vara ett tecken på att de har en allvarlig infektion eller cancer.
  • Övrigt. Patienter med lågt antal vita blodkroppar visar vanligt tecken på trötthet som eventuellt är förknippad med irritabilitet eller värmevallningar. De kan ofta utveckla huvudvärk eller humörsvängningar. Eftersom immunförsvaret är nedsatt är mer troligt att utvecklingen av inflammation i patientens mun. Detta kan inträffa runt kinder, läppar, kinder, tunga, tonsiller, osv. Patienterna bör övervakas noga infektioner eftersom de har en mycket högre risk att utveckla magsår eller lunginflammation under badar i infektionsfrekvensen.