Komplikasjoner av leukopeni

Leukopeni, er et redusert antall hvite blodceller vanligvis ikke livstruende i seg selv. Imidlertid kan det lave antall leukocytter i blodet gjør pasientene mer mottagelig for infeksjoner. Hvis personen lider av en infeksjon som er sterk nok for deres svekket immunsystem, kan selv dø. Den reduserte antall hvite blodlegemer kan også gjøre pasientene sårbare for mange parasittsykdommer. En kropp med et svekket immunsystem er skjør og åpen for infeksjoner og flere andre forhold.

En god måte å håndtere problemer er å inkludere blodbildetester komplett blodprosent (CBC) standard i regelmessig fysisk eksamener. Den komplette blodprosent kan bidra til å identifisere problemer før de spiral ut av kontroll. Disse kan også bidra til å kontrollere tilstanden før ytterligere problemer oppstår.