Diagnostisering av leukopeni

Diagnosen leukopeni kan gjøres med en enkel blod uavgjort. Denne blodprøven kalles en komplett blodprosent (CBC) og måler antall hvite blodlegemer. Denne test bestemmer mengden av hvite blodceller i blodstrømmen; avhengig av antall hvite blodceller, er graden av problemet bestemmes.

En annen teknikk er flowcytometri (å herske Leukemi ). I denne teknikken blir celler og kromosomer telles og undersøkt for sin suspensjon i en fluidstrøm, og som går gjennom en elektronisk deteksjonsapparat.

Hvis ikke diagnostisert av CBC, kan du utføre en benmargsbiopsi.